Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Leština
Číslo organizace:75/05
Adresa sídla ZO:Rájec 134
789 01, RÁJEC
okres
Olomoucký kraj
Statutární zástupce (předseda): Eduard Neoral
Kontakty pro veřejnost:telefon: 776 395 079
e-mail: aves.martin@centrum.cz
Počet členů:14

Činnosti organizace:
  • Péče o krajinu a památky
    • Údržba maloplošných chráněných území
  • Ochrana životního prostředí
    • Ochrana ovzduší
  • Environmentální výchova
    • Akce "Ukliďme svět"

Zpět na přehled organizací