Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody ZahraBarr
Číslo organizace:01/42
Adresa sídla ZO:Lamačova 837/24
152 00, PRAHA 5
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):Ing. Mario Gerö
Kontakty pro veřejnost:telefon: 606 675 339
e-mail: info@zahrabarr.cz
Počet členů:38

Činnosti organizace:
  • Péče o krajinu a památky
    • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
    • Okrašlovací činnost
  • Environmentální výchova
    • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
    • Akce "Ukliďme svět"

Zpět na přehled organizací