Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Botič - Rokytka
Číslo organizace:01/04
Adresa sídla ZO:Konopišťská 790/3
101 00, PRAHA 10
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Jitka Loubová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 737 711 682
e-mail: botrok@centrum.cz
Počet členů:49

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací