Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Křivatec
Číslo organizace:01/34
Adresa sídla ZO:Litvínovská 875/42
19000, PRAHA 9 - PROSEK
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Pavel Rosendorf
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: pavel.rosendorf@vuv.cz
Počet členů:20

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací