Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP TROJA
Číslo organizace:01/30
Adresa sídla ZO:Na Výšinách 1000/1
170 00, PRAHA 7
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):Bc. Ondřej Kolouch
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: oddil@pterodactylus.cz
Počet členů:70

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Okrašlovací činnost
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Práce s dětských kolektivem MOP

Zpět na přehled organizací