Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody Pražská pastvina
Číslo organizace:01/63
Adresa sídla ZO:Zlešická 1846/1
148 00, PRAHA 414
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):Bc Martina Skohoutilová
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: info@prazskapastvina.cz
Počet členů:5

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Problematika těžby nerostů a hornin
  • Zemědělství
  • Účast ve správním řízení - uveďte počet případů
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.

Zpět na přehled organizací