Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí
Číslo organizace:01/101
Adresa sídla ZO:Opálová 253/26
15400, PRAHA 514 - SLIVENEC
okres Praha - západ
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Ondřej Vítek Ph.D.
Kontakty pro veřejnost:telefon: 604657192
e-mail: info@malystrazce.cz
Počet členů:8

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Problematika těžby nerostů a hornin
  • Lesní hospodaření
  • Problematika cyklistické dopravy
  • Energetické úspory
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"

Zpět na přehled organizací