Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:01/14 ZO ČSOP %22NATURA QUO VADIS?%22
Číslo organizace:01/14
Adresa sídla ZO:Rektorská 39/22
108 00, PRAHA 10
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda): Tomáš Klouček
Kontakty pro veřejnost:telefon: 274 779 218
e-mail: info@natura-praha.org
Počet členů:73

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Péče o kulturní památky
  • Okrašlovací činnost
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana ovzduší
  • Problematika silniční dopravy
  • Problematika cyklistické dopravy
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost
  • Práce s dětských kolektivem MOP

Zpět na přehled organizací