Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Koráb
Číslo organizace:65/02
Adresa sídla ZO:Načeratice 21
669 02, ZNOJMO
okres Znojmo
Jihomoravský kraj
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Jaroslava Červinková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 720 490 373
e-mail: jarka.silhava@seznam.cz
Počet členů:7

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Péče o kulturní památky
  • Okrašlovací činnost
 • Ochrana životního prostředí
  • Zemědělství

Zpět na přehled organizací