Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav
Číslo organizace:57/10
Adresa sídla ZO:Doubravy 41
763 45, BŘEZŮVKY
okres Zlín
Zlínský kraj
Statutární zástupce (předseda): Jaroslav Mrázek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 777 900 126
e-mail: mtmrazek@seznam.cz
Počet členů:6

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Environmentální výchova
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě

Zpět na přehled organizací