Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP ADONIS
Číslo organizace:56/03
Adresa sídla ZO:Náměstí 158/1
692 01, MIKULOV
okres Břeclav
Jihomoravský kraj
Statutární zástupce (předseda): Marcela Koňáková
Kontakty pro veřejnost:telefon: +420725838330
e-mail: konakova@mikulov.cz
Počet členů:5

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Péče o kulturní památky
  • Okrašlovací činnost
 • Ochrana životního prostředí
  • Problematika silniční dopravy
  • Problematika cyklistické dopravy
  • Zemědělství
 • Environmentální výchova
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací