Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:01/71 ZO ČSOP KONIKLEC
Číslo organizace:01/71
Adresa sídla ZO:Vlkova 2725/34
130 00, PRAHA 3
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):PhDr. Dagmar Koucká
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Počet členů:17

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Péče o kulturní památky
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Lesní hospodaření
 • Environmentální výchova
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací