Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP AVES 04/04
Číslo organizace:04/04
Adresa sídla ZO:Jiráskova 681
273 09, KLADNO
okres Kladno
Středočeský kraj
Statutární zástupce (předseda): Luděk Hora
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 074 610
e-mail: ludek.hora@nsev-kladno.cz
Počet členů:5

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
  • Péče o handicapované volně žijící živočichy
 • Environmentální výchova
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací