Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody Strážci Beskyd
Číslo organizace:76/25
Adresa sídla ZO:Pulčín 30
756 14, FRANCOVA LHOTA
okres Vsetín
Zlínský kraj
Statutární zástupce (předseda): Josef Plaček
Kontakty pro veřejnost:telefon: 606479339
e-mail: csopstrazcibeskyd@gmail.com
Počet členů:23

Činnosti organizace:
  • Péče o krajinu a památky
    • Údržba maloplošných chráněných území
  • Environmentální výchova
    • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.

Zpět na přehled organizací