Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Hošťálková
Číslo organizace:76/20
Adresa sídla ZO:Hošťálková 10
756 22, HOŠŤÁLKOVÁ
okres Vsetín
Zlínský kraj
Statutární zástupce (předseda):MVDr. Kamila Křupalová
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: csophostalkova@email.cz
Počet členů:4

Činnosti organizace:
 • Druhová ochrana
  • Péče o handicapované volně žijící živočichy
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Den země"

Zpět na přehled organizací