Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP 76/17 JAVORNÍČEK
Číslo organizace:76/17
Adresa sídla ZO:Podlesí 32
757 01, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
okres Vsetín
Zlínský kraj
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Jitka Dvorská
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Počet členů:68

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Práce s dětských kolektivem MOP

Zpět na přehled organizací