Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Radhošť
Číslo organizace:76/08
Adresa sídla ZO:Láz 2287
756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
okres Vsetín
Zlínský kraj
Statutární zástupce (předseda): Michal Šulgan
Kontakty pro veřejnost:telefon: 606 699 381
e-mail: sulgan@valachnet.cz
Počet členů:26

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
  • Péče o handicapované volně žijící živočichy
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Problematika těžby nerostů a hornin
  • Tuhé komunální a průmyslové odpady
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost
  • Práce s dětských kolektivem MOP

Zpět na přehled organizací