Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Orchidea Valašsko
Číslo organizace:76/06
Adresa sídla ZO:Valašská Bystřice 185
756 27, VALAŠSKÁ BYSTŘICE
okres Vsetín
Zlínský kraj
Statutární zástupce (předseda): Jiří Pavelka
Kontakty pro veřejnost:telefon: 776 322 719
e-mail: dendrocopos@seznam.cz
Počet členů:10

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Lesní hospodaření
  • Zemědělství
  • Účast ve správním řízení - uveďte počet případů
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.

Zpět na přehled organizací