Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP 76/04 JASENICE
Číslo organizace:76/04
Adresa sídla ZO:Jasenice 8E
756 41, LEŠNÁ
okres Vsetín
Zlínský kraj
Statutární zástupce (předseda): František Indrák
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: DIndrakk@gmail.com
Počet členů:7

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Okrašlovací činnost
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"

Zpět na přehled organizací