Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí
Číslo organizace:76/01
Adresa sídla ZO:Zašovská 784
757 01, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
okres Vsetín
Zlínský kraj
Statutární zástupce (předseda): Yveta Pončíková
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: milan.oralek@outlook.com
Počet členů:16

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Péče o kulturní památky
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
 • Environmentální výchova
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací