Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody Šumperk
Číslo organizace:75/18
Adresa sídla ZO:Nám. Republiky 1643/2
787 01, ŠUMPERK
okres Šumperk
Olomoucký kraj
Statutární zástupce (předseda): Slavomír Bušina
Kontakty pro veřejnost:telefon: +420606740845
e-mail: csopsumperk@seznam.cz
Počet členů:10

Činnosti organizace:
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Lesní hospodaření
  • Problematika silniční dopravy
  • Problematika železniční dopravy
  • Problematika vodní dopravy
  • Problematika cyklistické dopravy
  • Zemědělství
  • Účast v EIA - uveďte počet případů
  • Účast ve správním řízení - uveďte počet případů
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"

Zpět na přehled organizací