Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Bludov
Číslo organizace:75/10
Adresa sídla ZO:8.května 63
789 61, Bludov
okres Šumperk
Olomoucký
Statutární zástupce (předseda):Ing. Milan Klimeš
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: csop.bludov@seznam.cz
Počet členů:13

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"

Zpět na přehled organizací