Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Leština
Číslo organizace:75/05
Adresa sídla ZO:Rájec 134
789 01, RÁJEC
okres
Olomoucký kraj
Statutární zástupce (předseda): Martin Jílek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 776 395 079
e-mail: aves.martin@centrum.cz
Počet členů:14

Činnosti organizace:
  • Péče o krajinu a památky
    • Údržba maloplošných chráněných území
    • Údržba ekologicky významných nechráněných území
    • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Environmentální výchova
    • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.

Zpět na přehled organizací