Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP 74/08 ZBRAŠOV
Číslo organizace:74/08
Adresa sídla ZO:Teplice nad Bečvou 75
753 51, TEPLICE NAD BEČVOU
okres
Olomoucký kraj
Statutární zástupce (předseda): Barbora Šimečková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 581 601 866
e-mail: b.sim@seznam.cz
Počet členů:8

Činnosti organizace:
  • Péče o krajinu a památky
    • Údržba maloplošných chráněných území
  • Ochrana životního prostředí
    • Ochrana vod
  • Environmentální výchova
    • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací