Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP ONYX
Číslo organizace:73/19
Adresa sídla ZO:Panská 363/9
620 00, BRNO
okres
Jihomoravský kraj
Statutární zástupce (předseda): Marek Fűgner
Kontakty pro veřejnost:telefon: 724 104 910
e-mail: csoponyx@email.cz
Počet členů:6

Činnosti organizace:
  • Péče o krajinu a památky
    • Údržba maloplošných chráněných území
    • Údržba ekologicky významných nechráněných území
    • Okrašlovací činnost

Zpět na přehled organizací