Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP ALCES
Číslo organizace:73/18
Adresa sídla ZO:V Zálomu 1
700 30, Ostrava Zábřeh
okres Ostrava-město
Moravskoslezský kraj
Statutární zástupce (předseda): Ondřej Klupa
Kontakty pro veřejnost:telefon: 732379676
e-mail: zo.csop.alces@email.cz
Počet členů:14

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací