Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Ochránce
Číslo organizace:72/08
Adresa sídla ZO:Rybníčky 338
747 81, OTICE
okres Opava
Moravskoslezský kraj
Statutární zástupce (předseda):Ing. Michal Čižmár
Kontakty pro veřejnost:telefon: 553 759 989
e-mail: michal_cizmar@semix.cz
Počet členů:11

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Zemědělství
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Den země"

Zpět na přehled organizací