Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Levrekův ostrov
Číslo organizace:72/07
Adresa sídla ZO:Průkopnická 116/18
747 20, VŘESINA
okres Opava
Moravskoslezský kraj
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Adrián Czernik
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 371 979
e-mail: adrian.czernik@centrum.cz
Počet členů:9

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Environmentální výchova
  • Akce "Ukliďme svět"

Zpět na přehled organizací