Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody Arion
Číslo organizace:71/18
Adresa sídla ZO:kpt. Nálepky 962/13
779 00, OLOMOUC 9
okres Olomouc
Olomoucký kraj
Statutární zástupce (předseda):Bc. Kamil Maralík
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: csop.arion@gmail.com
Počet členů:17

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Lesní hospodaření
 • Environmentální výchova
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
 • Ochrana společenských zvířat
  • Provoz útulku pro společenská zvířata

Zpět na přehled organizací