Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Dalečín
Číslo organizace:66/07
Adresa sídla ZO:Dalečín 139
592 41, DALEČÍN
okres Žďár nad Sázavou
Kraj Vysočina
Statutární zástupce (předseda):Ing. František Faktor
Kontakty pro veřejnost:telefon: 566 573 311
e-mail: ffaktor@tiscali.cz
Počet členů:8

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Akce "Ukliďme svět"

Zpět na přehled organizací