Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ČSOP Žďár nad Sázavou
Číslo organizace:66/05
Adresa sídla ZO:Studniční 336/31
591 02, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
okres Žďár nad Sázavou
Kraj Vysočina
Statutární zástupce (předseda): Lubomír Dajč
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: csopzdar@csopzdar.cz
Počet členů:6

Činnosti organizace:
  • Péče o krajinu a památky
    • Údržba maloplošných chráněných území
    • Okrašlovací činnost
  • Environmentální výchova
    • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
    • Akce "Ukliďme svět"

Zpět na přehled organizací