Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Bory
Číslo organizace:66/02
Adresa sídla ZO:Dolní Bory 162
594 61, BORY
okres Žďár nad Sázavou
Kraj Vysočina
Statutární zástupce (předseda):Ing. Lukáš Jurek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 739 044 026
e-mail: jurek40@seznam.cz
Počet členů:44

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"

Zpět na přehled organizací