Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP SLOVÁCKÁ KRAJINA Hradčovice
Číslo organizace:63/12
Adresa sídla ZO:Hradčovice 257
687 33, HRADČOVICE
okres
Zlínský kraj
Statutární zástupce (předseda):Ing. et Bc. Jakub Šafář
Kontakty pro veřejnost:telefon: 775 344 854
e-mail: slovacka.krajina@email.cz
Počet členů:10

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Péče o kulturní památky
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Lesní hospodaření
  • Zemědělství
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.

Zpět na přehled organizací