Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav
Číslo organizace:57/10
Adresa sídla ZO:Doubravy 41
763 45, BŘEZŮVKY
okres Zlín
Zlínský kraj
Statutární zástupce (předseda): Jaroslav Mrázek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 604 667 262
e-mail: csop.zeleneudoli@centrum.cz
Počet členů:6

Činnosti organizace:
  • Péče o krajinu a památky
    • Údržba maloplošných chráněných území
    • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Druhová ochrana
    • Provádění přírodovědných průzkumů

Zpět na přehled organizací