Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek
Číslo organizace:57/03
Adresa sídla ZO:Soudní 1
760 01, ZLÍN
okres Zlín
Zlínský kraj
Statutární zástupce (předseda): Martin Davidov
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: eko4listek@seznam.cz
Počet členů:9

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Den země"

Zpět na přehled organizací