Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP KOSENKA
Číslo organizace:57/01
Adresa sídla ZO:Brumovská 11
766 01, VALAŠSKÉ KLOBOUKY
okres Zlín
Zlínský kraj
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Miroslav Janík
Kontakty pro veřejnost:telefon: 577 320 145
e-mail: kosenka@kosenka.cz
Počet členů:66

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Péče o kulturní památky
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Lesní hospodaření
  • Problematika cyklistické dopravy
  • Zemědělství
  • Energetické úspory
 • Environmentální výchova
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Den země"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací