Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP ŠATAVA
Číslo organizace:56/05
Adresa sídla ZO:Dlouhá 28
691 25, VRANOVICE
okres
Jihomoravský
Statutární zástupce (předseda):Ing. Markéta Sekaninová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 508 964
e-mail: csopsatava@seznam.cz
Počet členů:20

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Okrašlovací činnost
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
 • Environmentální výchova
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"

Zpět na přehled organizací