Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP VERONICA
Číslo organizace:54/44
Adresa sídla ZO:Panská 363/9
602 00, BRNO
okres Brno-město
Jihomoravský kraj
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Yvonna Gaillyová CSc.
Kontakty pro veřejnost:telefon: 542 422 750
e-mail: veronica@veronica.cz
Počet členů:70

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Tuhé komunální a průmyslové odpady
  • Zemědělství
  • Energetické úspory
 • Environmentální výchova
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Den země"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací