Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Zlatá studánka
Číslo organizace:52/15
Adresa sídla ZO:Matyášova 937
560 02, ČESKÁ TŘEBOVÁ
okres Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Pavlína Vomáčková
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz
Počet členů:24

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"

Zpět na přehled organizací