Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP CHOCEŇ
Číslo organizace:52/02
Adresa sídla ZO:Smetanova 959
565 01, CHOCEŇ
okres Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Lenka Svobodová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 606 709 645
e-mail: lenka6311@seznam.cz
Počet členů:72

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Okrašlovací činnost
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"

Zpět na přehled organizací