Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP PODORLICKO Česká Třebová
Číslo organizace:52/01
Adresa sídla ZO:Podbranská 959
560 02, ČESKÁ TŘEBOVÁ
okres Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj
Statutární zástupce (předseda):PaedDr. Hana Grundová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 702 292 358
e-mail: csop-podorlicko@seznam.cz
Počet členů:45

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací