Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:1. ZO ČSOP Polička
Číslo organizace:50/01
Adresa sídla ZO:Parkány 40
572 01, POLIČKA
okres Svitavy
Pardubický kraj
Statutární zástupce (předseda): Martina Vopařilová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 775 216 557
e-mail: csop.policka@gmail.com
Počet členů:67

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Práce s dětských kolektivem MOP

Zpět na přehled organizací