Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Teplice - FERGUNNA
Číslo organizace:40/04
Adresa sídla ZO:Dr. Vrbenského 2874/1
415 01, TEPLICE
okres Teplice
Ústecký kraj
Statutární zástupce (předseda):Ing. Jiří Rous
Kontakty pro veřejnost:telefon: 417 536 102
e-mail: jiri.rous@pireo.cz
Počet členů:10

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Problematika těžby nerostů a hornin
  • Lesní hospodaření
  • Problematika silniční dopravy
  • Problematika vodní dopravy
  • Zemědělství
  • Účast v EIA - uveďte počet případů
  • Účast ve správním řízení - uveďte počet případů
 • Environmentální výchova
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"

Zpět na přehled organizací