Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody Chiroptero
Číslo organizace:36/13
Adresa sídla ZO:Sametová 721/18
46006, LIBEREC VI-ROCHLICE
okres
Liberecký kraj
Statutární zástupce (předseda): Daniel Horáček
Kontakty pro veřejnost:telefon: 603780392
e-mail: daniel.horacek@volny.cz
Počet členů:10

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Péče o kulturní památky
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
  • Péče o handicapované volně žijící živočichy
 • Ochrana životního prostředí
  • Problematika těžby nerostů a hornin
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.

Zpět na přehled organizací