Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory
Číslo organizace:36/02
Adresa sídla ZO:Kateřinská 73
460 14, LIBEREC 14
okres Liberec
Liberecký kraj
Statutární zástupce (předseda):Ing. Václav Köhler
Kontakty pro veřejnost:telefon: 737 971 748
e-mail: csopschkojh@volny.cz
Počet členů:77

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Lesní hospodaření
  • Účast ve správním řízení - uveďte počet případů
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Práce s dětských kolektivem MOP

Zpět na přehled organizací