Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody KOKONÍN
Číslo organizace:35/07
Adresa sídla ZO:Rychnovská 124
468 01, JABLONEC NAD NISOU - KOKONÍN
okres
Liberecký kraj
Statutární zástupce (předseda):Ing. et Ing. Marek Drápal Ph.D
Kontakty pro veřejnost:telefon: 481 120 877
e-mail: marek@drapal.org
Počet členů:32

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Péče o kulturní památky
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Tuhé komunální a průmyslové odpady
  • Lesní hospodaření
  • Problematika železniční dopravy
  • Problematika cyklistické dopravy
  • Zemědělství
  • Energetické úspory
  • Účast ve správním řízení - uveďte počet případů
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Práce s dětských kolektivem MOP

Zpět na přehled organizací