Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody Severní Čechy
Číslo organizace:35/06
Adresa sídla ZO:Legionářská 45
55101, JAROMĚŘ
okres
Královéhradecký kraj
Statutární zástupce (předseda): Michal Jilma DiS.
Kontakty pro veřejnost:telefon: 728 744 358
e-mail: severni@jarogroup.org
Počet členů:5

Činnosti organizace:
  • Péče o krajinu a památky
    • Údržba maloplošných chráněných území
    • Údržba ekologicky významných nechráněných území

Zpět na přehled organizací