Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP 24/06 Karlovy Vary I.
Číslo organizace:24/06
Adresa sídla ZO:Potůčky 116
362 38, POTŮČKY
okres
Karlovarský kraj
Statutární zástupce (předseda): Patrik Schrehardt
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: schrehardtpatrik@seznam.cz
Počet členů:14

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Péče o kulturní památky
  • Okrašlovací činnost
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Tuhé komunální a průmyslové odpady
  • Lesní hospodaření
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě

Zpět na přehled organizací