Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Alter meles
Číslo organizace:24/02
Adresa sídla ZO:Přílezy 28
36401, PŘÍLEZY
okres
Karlovarský kraj
Statutární zástupce (předseda):Ing. Václav Lupínek
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: info@prirodakarlovarska.cz
Počet členů:3

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Péče o kulturní památky
  • Okrašlovací činnost
 • Ochrana životního prostředí
  • Lesní hospodaření

Zpět na přehled organizací