Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:23/02 ZO ČSOP BERKUT
Číslo organizace:23/02
Adresa sídla ZO:Klášter 106
364 61, TEPLÁ
okres Cheb
Karlovarský kraj
Statutární zástupce (předseda):Ing. Jiří Šindelář
Kontakty pro veřejnost:telefon: 353 220 953
e-mail: becovskabotanicka@seznam.cz
Počet členů:14

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Péče o kulturní památky
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Problematika těžby nerostů a hornin
  • Lesní hospodaření
  • Problematika cyklistické dopravy
  • Zemědělství
  • Energetické úspory
  • Účast ve správním řízení - uveďte počet případů
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací